اسلایدر صفحه اصلی
اسلایدر صفحه اصلی
اسلایدر صفحه اصلی
اسلایدر صفحه اصلی
اسلایدر صفحه اصلی
#

شرکت سفره رنگین دریا (مارین)
تولیدکننده غذای نیمه آماده

شرکت سفره رنگین دریا با هدف تولید غذای نیمه آماده فعالیت خود را آغاز نمود. این کارخانه جهت تولید فرآورده های سوخاری نیمه آماده منجمد و بسته بندی محصولات خام با نام تجاری مارین اقدام به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت نموده است. این مجموعه موفق گردید برای اولین بار در ایران میگو سوخاری را با به کارگیری بهترین دستگاههای تمام اتوماتیک اروپایی و استفاده از سیستم انجماد سریع (IQF) و بسته بندی تمام اتوماتیک به صورت صنعتی تولید و عرضه نماید . . . .

معرفی مارین
#
#

میگو سوخاری میگو سوخاری (نیمه پخته)

میگو سوخاری

ترکیبات: ميگو 75%، آرد سوخاری، روغن سرخکردنی گیاهی، نشاسته تهيه شده از آرد گندم، سير تازه، نمک، کازیین، پودر تخم مرغ، شیر خشک کم چرب، افزودنيهای مجاز خوراکی

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 977/5% 18/76
قند بر حسب گرم --- Trace
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 7/05% 16/92
پروتئین بر حسب گرم 21/8% 8/7
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 1/8
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 0/19% 0/02
چربی کل بر حسب گرم 12/76% 6/64

کردون بلو کردون بلو (نیمه پخته)

کردون بلو

ترکیبات: گوشت سينه مرغ 70%، آرد سوخاری، پنير، ژامبون تنوری گوشت، روغن مايع گياهی، شير خشک کم چرب، کازیین، آرد گندم، نشاسته، پودر تخم مرغ

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 1/1% 21/1
قند بر حسب گرم --- 1/44
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 5/3% 12/72
پروتئین بر حسب گرم 23/6% 9/4
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/004
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 0/158% 0/08
چربی کل بر حسب گرم 9/5% 4/9

شنیسل مرغ شنیسل مرغ (نیمه پخته)

شنیسل مرغ

ترکیبات: سينه مرغ 90%، روغن مایع خوراکی، آرد سوخاري، نشاسته گندم، ادویه، شير خشک، پودر تخم مرغ، کازیین، نمک

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 15/68 301/04
قند بر حسب گرم --- 1>
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 6/56% 15/76
پروتئین بر حسب گرم --- 12/4
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/0022
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 0/55% 0/088
چربی کل بر حسب گرم 10/61% 5/52

ناگت مرغ ناگت مرغ (نیمه پخته)

ناگت مرغ

ترکیبات: گوشت سينه مرغ 70%، آرد سوخاری، روغن گیاهی سرخ کردنی، کازیین، پودر تخم مرغ، شیر خشک کم چرب، نشاسته، نمک، افزودنیهای مجاز

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 0/937% 18
قند بر حسب گرم --- 1/92
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 6/07% 14/56
پروتئین بر حسب گرم --- 10/32
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/003
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 0/15% 0/2
چربی کل بر حسب گرم 7/75% 4/03

فلافل فلافل (نیمه پخته)

فلافل

ترکیبات: نخود 65%، پياز، سيب زميني، روغن گياهي، نمک، ادويه

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 0/007% 0/1
قند بر حسب گرم --- 1>
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 6/05% 10/89
پروتئین بر حسب گرم --- 5/25
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/08
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 6/55% 0/78
چربی کل بر حسب گرم 22/15% 8/64

ناگت قارچ و مرغ ناگت قارچ و مرغ (نیمه پخته)

ناگت قارچ و مرغ

ترکیبات: گوشت مرغ 60% ، قارچ ، آرد سوخاری، روغن مايع گياهی ،فلفل دلمه، نمک ، ادويه

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 6/25% 135
قند بر حسب گرم --- 1>
پروتئین بر حسب گرم --- 11/81
چربی کل بر حسب گرم 46/14% 46/8
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/004
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 1/316% 0/237
چربی کل بر حسب گرم 14/46% 8/46

سیب زمینی سیب زمینی (نیمه پخته)

سیب زمینی

ترکیبات: سيب زمينی - روغن مايع گياهی مخصوص سرخ کردنی

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
فیبر بر حسب گرم 3% ---
قند بر حسب گرم 0/78% ---
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 25/44% ---
پروتئین بر حسب گرم 5/1% ---
اسید چرب ترانس بر حسب گرم 0/36% ---
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 2/1% ---
چربی کل بر حسب گرم 4/38% ---
#
#
ناگت قارچ و مرغ

محصولات فرآوری شده

#
مرغ برگر سوخاری

محصولات فرآوری شده

#
میگو سوخاری با دم

محصولات فرآوری شده

#