بنر4
بنر3
بنر2
اسلایدر صفحه اصلی
#

شرکت سفره رنگین دریا (مارین)
تولیدکننده غذای نیمه آماده

شرکت سفره رنگین دریا با هدف تولید غذای نیمه آماده فعالیت خود را آغاز نمود. این کارخانه جهت تولید فرآورده های سوخاری نیمه آماده منجمد و بسته بندی محصولات خام با نام تجاری مارین اقدام به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت نموده است. این مجموعه موفق گردید برای اولین بار در ایران میگو سوخاری را با به کارگیری بهترین دستگاههای تمام اتوماتیک اروپایی و استفاده از سیستم انجماد سریع (IQF) و بسته بندی تمام اتوماتیک به صورت صنعتی تولید و عرضه نماید . . . .

معرفی مارین
#
#

ناگت قارچ و مرغ ناگت قارچ و مرغ (نیمه پخته)

ناگت قارچ و مرغ

ترکیبات: گوشت مرغ 60% ، قارچ ، آرد سوخاری، روغن مايع گياهی ،فلفل دلمه، نمک ، ادويه

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 6/25% 135
قند بر حسب گرم --- 1>
پروتئین بر حسب گرم --- 11/81
چربی کل بر حسب گرم 46/14% 46/8
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/004
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 1/316% 0/237
چربی کل بر حسب گرم 14/46% 8/46

مرغ برگر سوخاری مرغ برگر سوخاری (نیمه پخته)

مرغ برگر سوخاری

ترکیبات: گوشت مرغ 65%، آرد سوخاری، کازيين، روغن سرخ کردنی گياهی، پودر تخم مرغ، شير خشک کم چرب، نشاسته، نمک

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 16/35% 451/35
قند بر حسب گرم --- 1>
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 7/17% 24/72
پروتئین بر حسب گرم --- 16/1
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/0032
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 0/65% 0/15
چربی کل بر حسب گرم 10/61% 7/93

شنیسل مرغ شنیسل مرغ (نیمه پخته)

شنیسل مرغ

ترکیبات: سينه مرغ 90%، روغن مایع خوراکی، آرد سوخاري، نشاسته گندم، ادویه، شير خشک، پودر تخم مرغ، کازیین، نمک

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 15/68 301/04
قند بر حسب گرم --- 1>
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 6/56% 15/76
پروتئین بر حسب گرم --- 12/4
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/0022
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 0/55% 0/088
چربی کل بر حسب گرم 10/61% 5/52

ناگت مرغ ستاره ناگت مرغ ستاره (نیمه پخته)

ناگت مرغ ستاره

ترکیبات: گوشت رن مرغ 70%، آرد سوخاری، روغن گیاهی سرخ کردنی، کازیین، پودر تخم مرغ، شیر خشک کم چرب، نشاسته، نمک، افزودنیهای مجاز

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 0/937% 18
قند بر حسب گرم --- 1/92
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 6/07% 14/56
پروتئین بر حسب گرم --- 10/32
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/003
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 0/15% 0/2
چربی کل بر حسب گرم 7/75% 4/03

فلافل فلافل (نیمه پخته)

فلافل

ترکیبات: نخود 65%، پياز، سيب زميني، روغن گياهي، نمک، ادويه

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 0/007% 0/1
قند بر حسب گرم --- 1>
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 6/05% 10/89
پروتئین بر حسب گرم --- 5/25
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/08
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 6/55% 0/78
چربی کل بر حسب گرم 22/15% 8/64

تیلاپیا سوخاری تیلاپیا سوخاری (نیمه پخته)

تیلاپیا سوخاری

ترکیبات: فيله ماهی 75%، آرد سوخاری، روغن گیاهی سرخ کردنی، پودر تخم مرغ، نمک، شیر خشک کم چرب، ادویه، نشاسته گندم، آرد گندم

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 10/78% 77/64
قند بر حسب گرم --- 0/81
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 5/93% 21/36
پروتئین بر حسب گرم --- 12/72
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/18
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 19/96% 11/6
چربی کل بر حسب گرم 15/8% 3/09

میگو خام میگو خام (محصولات خام)

میگو خام

ترکیبات: میگو خام

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم 32% 614
قند --- Trace
کربوهیدرات --- Trace
پروتئین --- 13/65
اسید چرب ترانس --- ---
اسید چرب اشباع --- ---
چربی 2/77% 1/44

ناگت مرغ ناگت مرغ (نیمه پخته)

ناگت مرغ

ترکیبات: گوشت سينه مرغ 70%، آرد سوخاری، روغن گیاهی سرخ کردنی، کازیین، پودر تخم مرغ، شیر خشک کم چرب، نشاسته، نمک، افزودنیهای مجاز

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 0/937% 18
قند بر حسب گرم --- 1/92
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 6/07% 14/56
پروتئین بر حسب گرم --- 10/32
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/003
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 0/15% 0/2
چربی کل بر حسب گرم 7/75% 4/03

سیب زمینی سیب زمینی (نیمه پخته)

سیب زمینی

ترکیبات: سيب زمينی - روغن مايع گياهی مخصوص سرخ کردنی

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
فیبر بر حسب گرم 3% ---
قند بر حسب گرم 0/78% ---
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 25/44% ---
پروتئین بر حسب گرم 5/1% ---
اسید چرب ترانس بر حسب گرم 0/36% ---
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 2/1% ---
چربی کل بر حسب گرم 4/38% ---

فیله سوخاری ماهی فیله سوخاری ماهی (نیمه پخته)

فیله سوخاری ماهی
  • ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری کیلو کالری است
  • کالری در هر صد گرم ماده غذایی 206 کیلو کالری کیلو کالری

ترکیبات: فيله ماهی 75%، آرد سوخاری، روغن مايع گياهی، نمک، ادويه، شیر خشک، نشاسته، پودر تخم مرغ، آرد گندم

جدول حقایق تغذیه ای
ارزش روزانه در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی ( معادل گرم)
سدیم بر حسب میلی گرم 10/78% 77/64
قند بر حسب گرم --- 0/81
کربوهیدرات کل بر حسب گرم 5/93% 21/36
پروتئین بر حسب گرم --- 12/72
اسید چرب ترانس بر حسب گرم --- 0/18
اسید چرب اشباع بر حسب گرم 19/96% 11/6
چربی کل بر حسب گرم 15/8% 3/09
#
#
ناگت قارچ و مرغ

محصولات فرآوری شده

#
کوکو سبزی

محصولات فرآوری شده

#