شرکت سفره رنگين دريا در سال 1383 با هدف توليد انواع غذاي نيمه آماده در اداره ثبت شرکتها به شماره 6071 به ثبت رسيد. اين کارخانه جهت تولید فرآورده هاي سوخاري نيمه آماده منجمد و بسته بندي محصولات خام با نام تجاري مارين در شهر صنعتي سپهر به مساحت 8000 متر مربع احداث شده است. اين واحد در سال1384 موفق به اخذ پروانه بهره برداري به شماره 1/20660 جهت توليد غذاي نيمه آماده شد.

ادامه