نشانی

نظر آباد، شهرک صنعتی سپهر
بلوار کارآفرینان، خیابان فروردین، نبش تقاطع کارگر
تهران - ایران

تلفن

56 22 4533 9826+
57 22 4533 9826+

پست الکترونیک

info@marine.ir

ساعات کار

شنبه - چهارشنبه : 17:00 - 08:00