#

مرغ برگر سوخاری

ترکیبات: گوشت مرغ 65%، آرد سوخاری، کازيين، روغن سرخ کردنی گياهی، پودر تخم مرغ، شير خشک کم چرب، نشاسته، نمک